top of page

LIVING VALUES ONDERWIJS

Isabel+and+Yanna.jpg
WHY "LIVING VALUES" EDUCATION?

Bij De Vrije Ruimte zijn we overtuigd van de grote toegevoegde waarde van Living Values Onderwijs.

Deze meerwaarde geldt voor de dagelijkse schoolpraktijk maar ook en vooral voor de ontwikkeling van onze leerlingen.

Met Living Values Onderwijs krijgen de DVR-leerlingen zelfkennis en zelfvertrouwen, leren ze reflecteren en empathie ontwikkelen, krijgen ze intellectuele diepgang en oefenen ze in onafhankelijk, kritisch denken. 

Werken met de Living Values stelt hen in staat hun unieke plek in de samenleving in te nemen, daarbij geleid door hun persoonlijke balans en gevoel van eigenwaarde.

Vanuit het perspectief van haar eigen identiteit - een sociocratische school voor basis- en voortgezet onderwijs - heeft De Vrije Ruimte ervoor gekozen om Living Value Onderwijs als een fundamenteel principe te gebruiken in de hele school. 

Coaches, ouders, leerkrachten en leerlingen hebben allemaal deelgenomen aan workshops om meer te weten te komen over Living Values. 

De school werkt met een programma van 2,5 jaar, waarbij elke waarde 7 of 8 weken centraal staat.

DE TWAALF LEVENSWAARDEN

Internationaal onderzoek toont zonder twijfel de toegevoegde waarde van Living Values Education aan.

Momenteel is er een wereldwijd netwerk van scholen dat wordt ondersteund door UNICEF en UNESCO en gepromoot door ALIVE  (Association for Living Values Education International), die allemaal Living Values Education toepassen. 

De positieve ervaringen bij De Vrije Ruimte zijn geen uitzondering. 

 

IS LIVING VALUES ONDERWIJS VEROUDERD?

Living Values Onderwijs is nu relevanter dan ooit. Van radicalisering en grootschalige migratie tot de emancipatie van transgenders, het raakt allemaal aan de waardendiscussie.

Nederland is een heterogene samenleving en wordt dat nog meer door toenemende individualisering en globalisering.

De nieuwe generatie kinderen heeft wortels in verschillende culturen en religies. Living Values Onderwijs kan deze verschillen overbruggen omdat ze niet exclusief gerelateerd zijn aan specifieke culturen, tradities of religies; in plaats daarvan zijn ze universeel.

Leerlingen, leerkrachten en ouders leren met Living Values allemaal dezelfde taal spreken.

 

LIVING VALUES ONDERWIJS: ALGEMEEN VAN TOEPASSING?

Als er één vak is dat op elke school waar ook ter wereld van toepassing is, dan is het wel Living Values Education.

 

Living Values hoeft geen nieuw, apart onderwerp te zijn dat de agenda nog meer onder druk zet. Het leent zich uitstekend voor integratie in bestaande vraagstukken en onderwerpen. Het kan elk moment worden gebruikt, in groepsgesprekken en bij de dag- of weekopening, maar ook binnen vakken als maatschappijleer, filosofie, geschiedenis, aardrijkskunde, profielprojecten, bij het organiseren van een kamp, een buitenlandse reis of een internationale uitwisseling, en natuurlijk tijdens schoolfeesten.

Schoolbesturen kunnen Leefbare Waarden als uitgangspunt nemen voor het algemene schoolbeleid over bijvoorbeeld het eten in de kantine, gedragsregels op het schoolplein en het schoolprotocol tegen pesten.

EERLIJKE HANDEL / FAIR TRADE

Respect en verantwoordelijkheid zijn twee van de twaalf Living Values. Tijdens de maaltijden op school en thuis breng je de Levende Waarden ook in praktijk door je verantwoordelijk te voelen en respect te tonen voor onze planeet, het milieu, de dieren, de planten en de boeren die ons voedsel verbouwen. Het eten in onze kantine is 100% biologisch, fairtrade en milieuvriendelijk.

De Vrije Ruimte is de eerste Fair Trade school in Den Haag.

Op 24 juni 2015 werd de plaquette uitgereikt door de Haagse wethouder Joris Wijsmuller (Duurzaamheid).

LEVENSWAARDEN EN OUDERLIJKE PARTICIPATIE

Als er één onderwerp is dat raakt aan de thuissituatie, dan is het wel Living Values Onderwijs.

Thuis kan men stoppen met rekenen en Frans, maar de waarden zijn er altijd.

Living Values Onderwijs draagt dan ook goed bij aan het concretiseren van de educatieve samenwerking tussen ouders en school, waarbij de leerling consequent in aanraking wordt gebracht met Living Values.

Living Values Onderwijs is dus een uitstekend instrument om ouderbetrokkenheid te intensiveren.

Uit onderzoek is gebleken dat Living Values Onderwijs de sfeer en de kwaliteit van onderlinge relaties verbetert en leidt tot aanzienlijk betere leerresultaten.

 

Zie bijvoorbeeld “Waardeneducatie en kwaliteitsonderwijs: de dubbele helix”, door Terry Lovat & Ron Toomey, Australië.

Vrede, Respect, Liefde, Verantwoordelijkheid, Eerlijkheid, Samenwerken, Geluk, Tolerantie,
Eenvoud, Bescheidenheid, Vrijheid en Eenheid
bottom of page