top of page

ONZE SCHOOL: DE VRIJE RUIMTE

“Onderwijs is het ontsteken van een vlam, 
niet het vullen van een lege emmer”

- PLUTARCH -

dvr+©s.heijdendael-8617.jpg
"De Vrije Ruimte" is Nederlands voor "The Open Space"

Onze school, De Vrije Ruimte (DVR), is een
Democratische, sociocratische school
voor leerlingen tussen de 4 en 22 jaar
in Den Haag, Nederland

ZELFSTUDIE

Zorgdragen voor je eigen ontwikkeling

DVR-leerlingen kunnen zelf kiezen welke lessen ze willen volgen en wanneer ze examen doen.

Zij zijn actief betrokken bij het vormgeven van de lessen en activiteiten.

Iedereen volgt zijn/haar eigen leertraject

Motivatie
vinden

DVR-leerlingen worden gestimuleerd hun eigen motivatie te vinden.

De docenten ondersteunen, dagen uit en inspireren hen in dit proces.

Zo worden ze meer autonome volwassenen.

Vertrouwen tijdens
het leren

Omdat er geen verplichte tests, vergelijkingen of competities zijn, krijgen

 DVR-leerlingen meer zelfvertrouwen gedurende

hun leerproces.

Effectieve en inspirerende lessen

Voor de docenten is het zoveel leuker om les te geven aan leerlingen die zelf

hun lessen kiezen.

Omdat DVR-studenten veel tijd hebben voor vrij spel, rust en fysieke beweging, zijn hun geest frisser en gefocust om efficiënter te leren.

circle from school circle film.png
SOCIOCRATIE

Elke stem telt, studenten en medewerkers zijn gelijkwaardig aan elkaar.

Studenten leren vanaf jonge leeftijd om problemen op een creatieve manier op te lossen, rekening houdend met ieders behoeften, inclusief die van henzelf.

COMMUNICATIE & SOCIALE VAARDIGHEDEN

DVR is een
community

De Vrije Ruimte voelt als een grote familie. Omdat iedereen gelijk is, hebben leerlingen het gevoel bij een community te horen en voor elkaar te zorgen.

Mijn vrijheid houdt op waar jouw grens begint

Doordat studenten zoveel vrijheid hebben, krijgen ze veel verantwoordelijkheid en worden ze zich bewust van de grenzen van anderen en die van henzelf.

Samenwerken contra autoriteit

In DVR heeft niemand autoriteit over een ander.

Dit bevordert verbinding, samenwerking en een veilige omgeving.

Iedereen mag
zichzelf zijn

Het gevoel van eigenwaarde en persoonlijkheid van de leerlingen wordt volledig gerespecteerd.

Bij De Vrije Ruimte zie je hoe cruciaal dit is om te leren en te bereiken wat je in het leven wilt.

Leeftijds-gemengde omgeving

Een leeftijds-gemengde schoolomgeving bevordert samenhorigheid en voorkomt pesten. Kinderen leren ook van elkaar, niet alleen van volwassenen.

Autonomie als sleutel tot evenwicht

Aangezien de DVR-studenten tot niets worden gedwongen, kan iedereen afgestemd blijven op zijn eigen behoeften (fysiek bewegen, rusten,

tijd alleen hebben, enz.).

Door naar hun eigen behoeften te luisteren, zijn ze evenwichtiger en zijn ze  

mee-levender en vreugdevoller.

dvr+©s.heijdendael-7884.jpg

EEN ECHTE ONDERWIJS VOOR DE TOEKOMST

Onze wereld verandert zo snel, informatie is gemakkelijk toegankelijk en routinetaken worden geautomatiseerd.
“Wat we nodig hebben, zijn mensen die meedenken, kritisch, creatief, vernieuwend zijn, vragen stellen en beantwoorden, waar niemand anders aan heeft gedacht, en morele waarden en een gepassioneerd gevoel de wereld inbrengen.” Peter Gray


Omdat de stem van iedereen er al op zeer jonge leeftijd toe doet op De Vrije Ruimte worden leerlingen samenwerkende probleemoplossers, flexibele denkers en veranderaars, met een sterk gemeenschapsgevoel en verantwoordelijkheid voor de omgeving waarin ze leven. 

GRONDBEGINSELEN

Veiligheid - Diversiteit - Verwondering - Zelfvertrouwen - Passie - Vrijheid 

bottom of page