top of page

STICHTING INFORMATIE

Stichting Friends of 'De Vrije Ruimte'

Opgericht: 4 juli 2019

KVK: 75284146

RSIN 860222548

 

Adres

Van Swietenstraat 17

2518SC 's-Gravenhage

Website: https://friendsofdvr.com/

E-mail:  info@friendsofdvr.com

 

Het bestuur

Voorzitter: Jonas Rosenstok - Franssen

Secretaris: Marguerite Michiels Van Kessenich

Penningmeester: Laura Ines Fraticelli

De bestuurders worden gecontroleerd voor een periode van 2 jaar. De bestuurders worden gecontroleerd en geschorst door het bestuur. Het bestuur werkt onbezoldigd voor de stichting.

 

ANBI-status

Sinds januari 2023 heeft onze stichting een ANBI status, lees meer hier.

Doelstelling van de stichting

Deze is gedefinieerd in de oprichtingsstatuten:

a) Het (financieel) ondersteunen van de school 'De Vrije Ruimte' (onderdeel van Stichting

Natuurlijk Leren Scheveningen, ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel

onder nummer 277282230).

b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin

verband houden of daartoe bevorderlik kunnen zijn.

c) De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te verzekeren door de verzekering van gelden en andere middelen. De stichting beoogt het dient van het algemeen belang.

 

Beknopt beleid

Het beleid is om op basis van gerelateerde projectaanvragen van de school schenkingen te doen die het onderwijs op deze school op enigerlei wijze ten goede komen. Het is niet de bedoeling om vaste kosten, structurele kosten of structureel te betalen voor stijgende rekeningen. Vrienden van 'De Vrije Ruimte' stellen zich op een breed publiek met interesse in democratisch onderwijs en sociocratie. Het gaat niet alleen om (potentiële) ouders en particulieren, maar ook organisaties en het bedrijfsleven die een andere aanpak van onderwijs kunnen waarderen, willen we benaderen en laten ontdekken dat deze school er is en welke voordelen en mogelijkheden de school aan leerlingen biedt.

Het hoofddoel van de stichting 'Friends of de Vrije Ruimte' om financiële steun te geven willen we onder meer door sponsoring, het verkrijgen van fondsen, crowd-funding en het initiëren van en ruimte geven aan activiteiten die onderliggende bijdragen geven.

Via onze website met de mogelijkheid van donatie en sponsoring willen we geleidelijk toegang geven tot geïnteresseerden om bijdragen te geven en ook voordelen te bieden in de vorm van aanbiedingen en lagere activiteiten. Ook buitenlandse ouders die tijdelijk in Den Haag verblijven willen we interesseren.

 

Jaarverslag 2022

Om het Jaarverslag 2022 te downloaden klik hier.

 

Beleidsplan Stichting Vrienden van 'De Vrije Ruimte' 2022-2024.

Om het beleidsplan te downloaden klik hier.

bottom of page